Práce v MS Office Tisk

V jednotlivých lekcích jsme v MS WORD 2007, resp. MS WORD 2010 probrali zejména následující oblasti :

Postup při nastavení číslování (MS Word 2007 a MS Word 2010 - jedna z cest):

 • nastavit číslování zápatí v celém dokumentu - Příkaz z panelu příkazů "Vložit", "Číslo stránky" (do zápatí)
 • postavit se kurzorem na poslední stranu dolů (ne do zápatí), kde  není vyžadováno číslování
 • dát z panelu příkazů "Rozložení stránky"
 • vybrat "Konce"
 • vybrat "Konec oddílu" -"Další stránka" z druhé sady příkazů
 • postavit se kurzorem do zápatí na číslo stránky, které už bude v dokumentu vidět. Zaktivní se panel Záhlaví, zápatí
 • v nástrojích pro zápatí a záhlaví poklepat na "Propojit s předchozím" - nesmí svítit žlutě
 • najet na libovolnou stránku, kde nemají být vidět čísla  stránky v zápatí a „vydeletovat“ číslo stránky

Postup formátování stylu Normální :

 • pravým tlačítkem myši na tlačítko "Normální"
 • zvolit "Změnit"
 • v dialogovém okně nastavit Timen New Roman, velikost písma 12, v tlačítcích zarovnání do bloku, řádkování jednoduché (první tlačítko)
 • v příkazu Formát vlevo dole zvolit Odstavec a v příkazu Speciální nastavit odskok prvního slova v odstavci o 1,25 cm a nastavte si dále mezeru za odstavcem v příkazu "Mezery"
 • pokud chcete mít toto nastavení uložené, stisknete přepínač Nové dokumenty založené na této šabloně

Postup formátování nadpisů :

 • pravým tlačítkem myši na tlačítko "Nadpis 1" a "Změnit"
 • nastavit stejný styl písma (Times New Roman), velikost a podtržení dle zvážení a řádkování jedna se zarovnáním doleva.
 • pak příkaz "Formát" vlevo dole pod hranicí okna a vybrat "Číslování"
 • v příkazu "Číslování" vybrat 1., 2., 3. a zvolit OK (samozřejmě). Tlačítko nadpisu je nyní opatřeno číslem.
 • "Nadpis 1"  nyní  s číslem zaktivníme myší ( je ohraničen) a zvolíme tlačítko pro "Víceúrovňový seznam" z panelu "Odstavec" a tam je na šesté pozici v "Knihovně seznamů" číslování nadpisů. Toto tlačítko stiskneme a máme nastavenou další úroveň.
 • pokud chcete mít toto nastavení uložené, stisknete přepínač Nové dokumenty založené na této šabloně u každého z naformátovaných nadpisů

Postup otočení jedné stránky na šířku :

 • na poslední stránku, která je ještě na výšku, postavíme dolů kurzor
 • na panelu příkazů zvolíme "Rozložení stránky"
 • v dalším kroku zmáčkneme miniaturní šipku na panelu v pravém dolním rohu nebo zvolíme příkaz "okraje" a pak dole "Vlastní okraje", objeví se dialogové okno "Vzhled stránky"
 • v dialogovém oknu stiskneme tlačítko (myší) znázorňující stránku na šířku
 • ve stejném dialogovém okně dole nalevo u "Použít na:" zvolíme variantu "Od tohoto místa dále"
 • pak postavíme kurzor na poslední stránku dolů, kterou chceme ještě mít na šířku a postup opakujeme (jen stiskneme tlačítko "Na výšku")

Postup při volbě hromadné korespondence

 • z panelu příkazů zvolíme „Korespondence“
 • z karty „Spustit hromadnou korespondenci“
 • z nabídky „Podrobný průvodce hromadnou korespondencí“
 • vyberu přepínačem např. „Dopisy“
 • dole „Další“ a zvolím „Použít aktuální dokument“
 • dole „Vybrat příjemce“
 • pokud nemáme adresy zadané, tak přepnout na „Zadat nový seznam“
 • o něco níž v dialogovém podokně zvolit „Vytvořit“
 • v dialogovém okně zvolit „Vlastní nastavení sloupců“
 • ve „Vlastní seznam adres“ odstranit ty položky, které v adrese nepotřebuji a uložit seznam
 • ve 4. kroku „Vytvořit dopis“ zvolit blok adresy a z dalších položek například shody (tam, kde je v adrese Novák bude i v textu na místě kurzoru oslovení „Novák“
 • další krok „Zobrazit náhledy“ – tam je možno přepínat mezi jednotlivými dopisy
 • poslední krok „Dokončit hromadnou korespondenci“ tiskem nebo odesláním

Vkládání obsahu

 • kurzor na místo, kde má začít obsah
 • z panelu příkazů „Odkazy“ (2007) nebo „Reference „ (2010)
 • z první pozice nalevo „Obsah“
 • panelu „Vložit obsah“ a nastavit počet úrovní a případně další parametry

 


Zde je to vše v dokumentu .pdf ke stažení

 


 
 

Vyhledávání