Znalecké posudky PDF Tisk Email

www.posudek.cz

Můžu nabídnou znalecké posudky v oborech:

 • Znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací kancelářská, výpočetní technika, vybavení domácností, vybavení kanceláří a lékařské a laboratorní přístroje a zařízení.
 • Znalec v oboru kybernetika, odvětví kybernetická odvětví různá, specializace hardware, lékařská a laboratorní technika, komunikační přístroje, počítačové sítě, software, informační technologie, informační systémy, databáze.

Člen Asociace soudních znalců a odhadců České republiky

Znalecké posudky jsou někdy nezbytné při prodeji majetku, při msporech atd. • Znalecké posudky z oblasti výpočetní techniky a kancelářské techniky, HW, SW, lékařských přístrojů a laboratorního zařízení. Stanovení ceny obvyklé.
 • Znalecké posudky na vybavení domácností pro insolvenční řízení - oddlužení - stanovení ceny obvyklé.
 • Znalecké posudky na hardware a software z hlediska cen obvyklých.
 • Znalecké posudky  - stanovení ceny obvyklé - na  SW operační i aplikační, vybavení, kopírky, tiskárny, faxy, mobilní telefony.
 • Znalecké posudky na počítačové komponenty, sítě, aktivní a pasivní prvky sítě v rámci oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika.

 • Znalecké posudky za účelem vkladu základního jmění do společnosti, za účelem stanovení ceny obvyklé pro prodej a převod nebo zařazení do účetnictví.
 • Znalecké posudky za účelem vyřazení technicky zastaralého či nefunkčního zařízení a odpisu z účetnictví firmy. Posouzení ceny.

 • Posouzení techniky pro účely stanovení jedinečnosti, jedinečnosti technologie a pod. pro výběrová řízení
 • Posouzení techniky z hlediska reklamací (mobilní telefony, počítače, tiskárny, mobilní technika)
 • Posouzení funkčnosti informačních systémů, databází
 • Posouzení funkčnosti software

Reklamace (zejména mobilní telefony)

V současné době eviduji velmi mnoho případů, kdy se na mne lidé obracejí z důvodu neuznaných  reklamací, zejména  mobilních telefonů. Některé jsou neoprávněné a některé oprávněné. Vždy musím telefon prověřit, podrobit znalecké prohlídce. V určitých případech je telefon evidentně poškozen pádem nebo nese stopy zatečení. Mám dostatek techniky k průzkumu telefonu tak, abych mohl učinit závěr a v případě dle mého soudu oprávněného nároku na záruční opravu nebo odstoupení od smlouvy vypracovat znalecký posudek. Znalecký posudek vypracuji minimálně za 600- Kč + poštovné a pojištění, pokud je mi mobil zaslán poštou. Preferuji návštěvu znalecké kanceláře na Šumavské 35 v Brně. V každém případě však za prohlídku přístroje účtuji 500.- Kč + poštovné a pojištění, pokud dohodou nesjednáme něco jiného.

LAST_UPDATED2
 
 

Vyhledávání